قوطی E-00 با در M-03

قوطی کد E-00 همراه با در پیچی M-03

قوطی کد E-00 همراه با در پیچی M-03
قوطی کد E-00 همراه با در پیچی M-03


حجم : 50 میلی لیتر

ارتفاع : 56.5 میلی متر

قطر کف: 51 میلی متر

قطر دهانه : 36.6 میلی متر

قابل سفارش در رنگ سفارشی

عضویت در خبرنامه