بشر

بشر
بشرهای بافرزندان در سه مدل ارائه می‌شوند:
♦ بشرهای کلاسیک؛ متداول‌ترین نوع بشر اینگونه بشرها هستند.
♦ بشرهای مخروطی؛ بخاطر فرم خاصی که این نوع بشرها دارا هستند قابلیت این را دارند تا داخل یکدیگر رفته و فضای کمتری اشغال نمایند.
♦ بشرهای دسته‌دار؛ اضافه شدن دسته به این نوع بشرها باعث شده تا هنگام استفاده تسلط بیشتری برآن داشته باشیم.
دسته بندی توسط
تعداد نمایش

رکورد پیدا نشد

عضویت در خبرنامه