این فعالیت نشان می‌دهد که چگونه ارتفاع پله افزایش می‌یابد.
  • چهل مکعب خانه‌سازی آماده کنید. به کودک کمک کنید یک چهاردیواری در ابعاد چهار در چهار درست کند.
  • یک ردیف دیگر روی مکعب‌ها بچینید، اما یک طرف این ردیف را خالی بگذارید تا پله درست کنید. یک دور دیگر مکعب بچینید، این دفعه جای دو ردیف را خالی بگذارید تا پله‌ی دوم ساخته شود.
  • در آخر فقط یک ردیف مکعب بچینید تا پله‌ی سوم را بسازید.
  • از کودک بخواهید یکی از عروسک‌هایش را بیاورد تا از پله‌ها بالا برود، وقتی عروسک را از پله‌ها بالا می‌برید، هم‌زمان پله‌ها را شمارش کنید: یک، دو، سه و ...
  • کودک بزرگ‌تر ممکن است از درست کردن پله‌ی بلندتر و باریک‌تر که فقط اندازه‌ی دو مکعب عرض و ده مکعب طول داشته باشد لذت ببرد.

منبع: کتاب 150 بازی و فعالیت عددی برای تقویت ذهن 
جین کمپ، کلیر والترز | انتشارات بافرزندان

:: خرید آنلاین کتاب از طریق سایت