آیا کودک می تواند حدس بزند در رسم شکل های متوالی، شکل بعدی کدام است؟
  • به طور یک در میان دو شکل متفاوت بکشید؛ مثلا دایره و مستطیل. همین طور که شکل‌ها را می‌کشید نام آن‌ها را نیز بلند بر زبان بیاورید.
  • حالا قبل از اینکه به شکل مستطیل برسید، از کودک بپرسید آیا می‌تواند حدس بزند شما قصد دارید چه شکلی بکشید؟
  • اگر جوای دادن به سوال شما برایش مشکل بود، به توالی شکل هایی که قبلا کشیده اید برگردید و به الگو اشاره کنید.
  • اگر پاسخ به سوال برایش آسان بود، اجازه دهید کودک ردیف را تمام کند.

از ده ماهگی، کودک به طور بسیار واضح صداهایی را ادا می‌کند. او اصواتی شامل حروف صدادار و بی‌صدا ادا می‌کند.
•  به صداهایی که کودک از خود در می‌آورد به دقت گوش دهید. در این اصوات اولین کلمات او را می‌توان تشخیص داد. به عنوان مثال:
«تو» به جای «توپ»، «یا» به جای «بیا»، «شی» به جای «شیر».
•  سعی کنید بدون توجه به نحوه‌ی بیان کلمه به آنچه می‌خواهد به شما بگوید، گوش دهید.
•  هنگامی که با شما صحبت می‌کند به او پاسخ دهید.

کودکانی که در یک محیط چندزبانه زندگی می‌کنند، به راحتی می‌توانند همه‌ی آن زبان‌ها را بیاموزند. کافی است گاهی به یک زبان و گاهی به زبان دیگر با آنها صحبت شود. بدین ترتیب هر دو را درک می‌کنند. البته، مسلما باید به یک نسبت از هر دو زبان استفاده کرد و مدت زمانی که به هر کدام اختصاص داده می‌شود، باید یکسان باشد. کودک دو زبانه، در صورتی دو زبانه خواهد ماند که از هر دو زبان استفاده کند.

این فعالیت نشان می‌دهد که چگونه ارتفاع پله افزایش می‌یابد.
  • چهل مکعب خانه‌سازی آماده کنید. به کودک کمک کنید یک چهاردیواری در ابعاد چهار در چهار درست کند.
  • یک ردیف دیگر روی مکعب‌ها بچینید، اما یک طرف این ردیف را خالی بگذارید تا پله درست کنید. یک دور دیگر مکعب بچینید، این دفعه جای دو ردیف را خالی بگذارید تا پله‌ی دوم ساخته شود.
  • در آخر فقط یک ردیف مکعب بچینید تا پله‌ی سوم را بسازید.
  • از کودک بخواهید یکی از عروسک‌هایش را بیاورد تا از پله‌ها بالا برود، وقتی عروسک را از پله‌ها بالا می‌برید، هم‌زمان پله‌ها را شمارش کنید: یک، دو، سه و ...
  • کودک بزرگ‌تر ممکن است از درست کردن پله‌ی بلندتر و باریک‌تر که فقط اندازه‌ی دو مکعب عرض و ده مکعب طول داشته باشد لذت ببرد.

نوزاد نمی‌تواند خواسته‌هایش و یا آنچه درک می‌کند را بیان کند. با این حال، از آنجا که زبان انسان به کلام خلاصه نمی‌شود، می‌توان به دنیای او نفوذ کرد و رموز آن را شناخت. برای تحقیق و مطالعه در مورد درک نوزاد از زبان مادری، او را در معرض آن زبان قرار می‌دهند. آنگاه که نوزاد خسته می‌شود و دیگر توجهی از خود نشان نمی‌دهد، زبان را تغییر می‌دهند و به جای آن، یک زبان خارجی به سمع او می‌رسانند. نوزاد دوباره به آنچه می‌شنود توجه نشان می‌د‌هد و بنابراین نتیجه می‌گیرند که او تفاوت بین دو زبان را تشخیص می‌دهد. (اگر در ماهیت صدای محرک تغییری داده نشود؛ علایم خستگی و بی‌توجهی کودک نه تنها از بین نمی‌رود بلکه بیشتر می‌شود.) طبق همین روش نشان داده شده است که پس از چند روز، نوزاد صدای مادر را از صدای یک زن دیگر تشخیص می‌دهد و به آن تمایل بیشتری نشان می‌دهد. 

منوی سایت