بازی‌ها و لوازم آموزشی بافرزندان از شروع فعالیت خود – در سال 1367 – با این فکر تولید شده‌اند:
اسباب‌بازی فقط وسیله‌ای برای سرگرم کردن کودکان نیست؛
بلکه باید در دل بازی‌های خوشایند و جذابِ خود، باعث پرورش فکر،
رشد خلاقیت، تحریک و توسعه‌ی تخیل کودک شود.

هم اکنون در حالی که بسیاری از فرزندان ایران لحظه‌های شاد و پربار دوران کودکی خود را با محصولات بافرزندان به یاد می‌آورند، ما همچون گذشته به رویکرد علمی در تولید اسباب‌بازی می‌اندیشیم.

کتاب‌های بافرزندان، مکمل اسباب‌بازی‌های هدفدارِ بافرزندان هستند و برای نخستین بار در ایران، برای نوزادان 3 ماهه تا مخاطبان نوجوان این اهداف را دنبال می‌کند:
توسعه‌ی دنیای اندیشه کودک، چشاندن طعم شیرین دوستی با کتاب و
تقویت رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی.

ما به این شعار افتخار می کنیم که:

از نوزادی تا نوجوانی بافرزندان شما هستیمگواهینامه‌ها و استانداردها:
گواهینامه جی ام پی
گواهینامه ایزو ۹۰۰۱


جوایز و تقدیرنامه‌ها :
لوح تقدیر نخستین جشنواره کتاب برتر برای مجموعه‌ کتاب‌های دعوا نکنیم... گفت‌و‌گو کنیم!
لوح تقدیر نخستین جشنواره کتاب برتر برای اطلس 3 بعدی جهان
لوح سپاس ششمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد برای اطلس 3 بعدی جهان
جایزه ششمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد برای متن کتاب میکروب غول ریزه میزه!
جایزه ششمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد برای تصویرگری کتاب میکروب غول ریزه میزه!
لوح افتخار و جایزه‌ی برترین شرکت تجاری؛ اولین نمایشگاه بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر
لوح افتخار دومین نمایشگاه بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر
کسب مقام دوم در بخش طرح های ثبتی گروه حرکتی مهارتی چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی برای چیدنی‌ها حرفه‌ای ۲۰۰ قطعه