نوزاد نمی‌تواند خواسته‌هایش و یا آنچه درک می‌کند را بیان کند. با این حال، از آنجا که زبان انسان به کلام خلاصه نمی‌شود، می‌توان به دنیای او نفوذ کرد و رموز آن را شناخت. برای تحقیق و مطالعه در مورد درک نوزاد از زبان مادری، او را در معرض آن زبان قرار می‌دهند. آنگاه که نوزاد خسته می‌شود و دیگر توجهی از خود نشان نمی‌دهد، زبان را تغییر می‌دهند و به جای آن، یک زبان خارجی به سمع او می‌رسانند. نوزاد دوباره به آنچه می‌شنود توجه نشان می‌د‌هد و بنابراین نتیجه می‌گیرند که او تفاوت بین دو زبان را تشخیص می‌دهد. (اگر در ماهیت صدای محرک تغییری داده نشود؛ علایم خستگی و بی‌توجهی کودک نه تنها از بین نمی‌رود بلکه بیشتر می‌شود.) طبق همین روش نشان داده شده است که پس از چند روز، نوزاد صدای مادر را از صدای یک زن دیگر تشخیص می‌دهد و به آن تمایل بیشتری نشان می‌دهد. 

منبع: کتاب کودک هشیار بپروریم، دکتر بئاتریس میلتر
انتشارات بافرزندان

خرید آنلاین از طریق سایت