اگر کودک حین انجام فعالیتی بدرفتاری می‌کند یا کارهای احمقانه از او سر می‌زند، به جای اینکه از دستش عصبانی شوید و با او دعوا کنید، سعس کنید بگویید: «من می‌فهمم که تو از این کار لذت نمی‌بری، پس بهتر است یک روز دیگر آن را انجام دهیم.»
فشار آوردن به کودک برای ادامه‌ی فعالیتی که علاقه‌ای به آن ندارد، نتیجه‌ی عکس می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد کودکانی که در خانه و مدرسه تحت فشار زیاد قرار می‌گیرند، اغلب موفقیت کم‌تری دارند.


منبع: کتاب 150 بازی و فعالیت عددی برای تقویت ذهن 
جین کمپ، کلیر والترز | انتشارات بافرزندان

:: خرید آنلاین کتاب از طریق سایت