به محض اینکه بچه‌ها توانستند بنشینند، قابلمه‌های قدیمی، قاشق‌های چوبی، درهای فلزی ظروف، و چیزهای که بتوان با آن‌ها صدا تولید کرد را در اختیارشان قرار دهید. شیپورهایی که در آن‌ها بدمد، نیمکت‌هایی که به آن میخ بکوبد، دایره زنگی و ماراکاسی که تکان بدهد، همه و همه هدایای ارزشمندی برای بچه‌های کوچکند. برای ساخت ماراکاس، می‌توانید یک بطری پلاستیکی خالی را با چیزی که صدا تولید کند مثل حبوبات یا ماکارانی خشک، پر کنید، سپس در بطری را محکم بچسبانید. بدین ترتیب محتویات داخل بطری بیرون نخواهد ریخت. آن‌ها عاشق این خواهند بود که خودشان موسیقی بسازند و آن را همراه با موسیقی دیگری که ریتم قوی و زیبایی دارد، بنوازند. کودکان عاشق رقصیدنند!
منبع: سایت دانشگاه بریتیش کلمبیا
تهیه و ترجمه: بافرزندان