در حالی که پنج حس نوزاد مادرزادی هستند، گسترش تحرک وی او را در جستجوی محرک، محدود می‌کند. والدین و پرستاران کودک باید عوامل تحرک را برای او فراهم کنند.
نوزاد را زیاد و به‌دفعات ماساژ دهید. تحقیق نشان داده است که ماساژ به گسترش کلی رشد نوزاد مربوط است. ماساژ می‌تواند در دوره خاصی موردمطالعه قرار گیرد. اما شما نیز می‌توانید از طریق یک کتاب یا فیلم آموزشی، با دستورالعمل، آن را یاد بگیرید.
برای تحریک حس لامسه نوزاد، به او اجازه دهید با تعداد زیادی از انواع اسباب‌بازی‌ها، در اشکال، ساختار و جنس متفاوت بازی کند.
اغلب با نوزاد حرف بزنید و برایش آواز بخوانید. موسیقی پخش کنید و با ریتم آن برقصید. تماشای شما در حال رقص و شنیدن موسیقی همزمان، باعث تحریک گسترش میان حسی می شود.
به نوزاد اسباب بازی هایی بدهید که صدا تولید می کنند (مثل جغجغه). بدین ترتیب او به یک شنونده حاضر تبدیل می شود؛ نه شنونده غایب!
تا جایی که امکان دارد با او به زبان بچگانه و خلاصه ای که همراه با حرکات مختلف است، صحبت کنید. این روش طبیعی ای برای ارتباط برقرار کردن با نوزادان است. لحن های خاص، اسامی مستعار، و آهنگ حرف زدن، همه چیزهایی هستند که نوزادان دوست دارند؛ و در نتیجه قابلیت آنان برای گوش دادن به آنها عالی است.
از آنجا که درک عمقی نوزاد تا 5 ماهگی کامل نمی شود، او قادر به تخمین زدن فاصله اسباب بازی هایی که بالای گهواره اش آویزانند، نیست. اما اگر اسباب بازی حرکت کند، قابلیت تخمین فاصله بهبود می یابد.
هنگامی که نوزاد خواب است، نیازی به پچ پچ کردن نیست. نوزادان شنوایی انتخابی دارند. این قابلیتی مادرزادی است که بتوانند با آن جلوی شنیدن صداهای ناخواسته را بگیرند. این حس در هنگام بیداری آنها نیز فعال است.

منبع: سایت دانشگاه بریتیش کلمبیا
تهیه و ترجمه: بافرزندان