اگر کودکتان از روی عادت وول می‌خورد، بازیگوشی می‌کند و یا رفتار مناسبی از خود نشان نمی‌دهد، باید آرام نشستن و تمرکز کردن را با او تمرین کنید. بازی‌هایی را در سینک ظزفشویی انجام دهید، داستان بخوانید و به عکسهای کتاب نگاهی بیندازید و یا بنشینید و در حالی که شیر و بیسکویت می‌خورید، با هم حرف بزنید. تمام این روش‌ها راهکارهای خوبی برای افزایش تمرکز هستند.

منبع: کتاب 150 بازی و فعالیت عددی برای تقویت ذهن 

جین کمپ، کلیر والترز | انتشارات بافرزندان

:: خرید آنلاین کتاب از طریق سایت