الگوهای ساده و متناوب را (یک در میان) با مکعب‌های خانه سازی به کودکتان آموزش دهید.
 ♦ تعدادی از مکعب‌های هم‌اندازه‌ خانه‌سازی را در دو رنگ مختلف، به عنوان مثال قرمز و زرد انتخاب کنید.
 ♦ یک ردیف مکعب قرمز بچینید و سپس از کودک بخواهید این ردیف را با اضافه کردن مکعب‌های قرمز بیش‌تر به انتها برساند. همین کار را با مکب‌ها زرد نیز انجام دهید.
 ♦ حالا شروع به ساختن ردیف دیگری بکنید. با این تفاوت که به طور یک در میان از مکعب‌های زرد و قرمز استفاده کنید. همان‌طور که مکعب‌ها را روی میز می‌چینید، رنگ آن‌ها را هم بلند بگویید: قرمز، زرد، قرمز، زرد و ...
 ♦ به کودک یک مکعب قرمز و یک مکعب زرد بدهید و سپس از او بپرسید مکعب بعدی باید چه رنگی باشد؟  قرمز باشد یا زرد؟ اگر به آسانی به سوال پاسخ داد به او اجازه دهید خودش ردیف آخر را بچیند.
 ♦ تحقیقات نشان می‌دهد که برای کودکان درک این مطلب مشکل است که گاهی اوقات فعالیت‌ها و یا اشیا باید در یک ردیف منظم به دنبال یکدیگر بیایند. توالی دو شیء، مانند توالی دو مکعب با رنگ‌های مختلف، روش خوبی برای توضیح این ایده است.


منبع: کتاب 150 بازی و فعالیت عددی برای تقویت ذهن | 
جین کمپ، کلیر والترز | انتشارات بافرزندان

:: خرید آنلاین کتاب از طریق سایت