اسباب بازی را در دسترس نوزادتان آویزان کنید. به طوری که او بتواند دست دراز کند و به آن ضربه بزند. این کار به گسترش هماهنگی بین دست و چشمش کمک می‌کند.
جغجغه‌ای را جلویش بگیرید ک صدایش توجه نوزاد را به خود جلب کرده و او را ترغیب کند که جغجغه را دست بگیرد. در نتیجه او را تشویق می‌کند که دستانش را تکان دهد. این کار باعث تقویت ماهیچه‌ها و گسترش هماهنگی دست و چشم نوزاد می‌شود.
اسباب‌بازی‌های گوناگونی را از جنس، اشکال و اندازه‌های گوناگون در اختیار نوزادتان قرار دهید تا حواس قسمت کف دست او تحریک شود و تمرین کند تا راه‌های گوناگونی برای در دست گرفتن اشیاء پیدا کند. به او اجازه دهید تا با دهانش که بهترین ابزار کاوشی است که در اختیار دارد، به کاوش بپردازد و ماهیچه‌هایش را تمرین دهد تا به طور کلی بهتر دهانش را کنترل کند.

منبع: سایت دانشگاه بریتیش کلمبیا