اسباب‌بازی‌های گوناگونی را از جنس، اشکال، و اندازه‌های گوناگون در اختیار نوزادتان قرار دهید تا حواس قسمت کف دست او تحریک شود و تمرین کند تا راه‌های گوناگونی برای در دست گرفتن اشیاء پیدا کند.
مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی را که به خوبی و دقت طراحی شده‌اند در اختیار کودک بگذارید. این مجموعه باید سرشار از فعالیت‌هایی باشد که در او انگیزه استفاده از مهارت‌های گوناگون، مثل هل دادن، کشیدن، و ضربه زدن را ایجاد کند.
بلوک‌های پلاستیکی را در اختیار نوزادتان قرار دهید. بلوکی را در هر یک از دستانش بگذارید. این کار او را تشویق می‌کند که آن‌ها را به هم بکوبد.
به او اجازه دهید تا با دهانش که بهترین ابزار کاوشی است که در اختیار دارد، به کاوش بپردازد، و ماهیچه‌هایش را تمرین دهد تا به طور کلی بهتر دهانش را کنترل کند.
تا ۹ ماهگی با کودک بازی‌هایی انجام دهید که در آن‌ها چیزی به او بدهید و او آن شیء را به شما برگرداند (و یا برعکس)، تا او تشویق شود اشیاء را به صورت داوطلبانه‌‌ رها کند.


منبع: سایت دانشگاه بریتیش کلمبیا