هرگز اسباب‌بازی را به این دلیل که خودتان فکر می‌کنید لوس و کسل‌کننده است، رد نکنید. کودک شما نه تنها از نظر اندازه، بلکه در توانایی‌ها، نیازها، انگیزه‌ها، و خواسته‌هایش نیز با شما تفاوت دارد. بسیاری از کودکان عاشق این هستند که بارها و باها بازی را انجام دهند، و به این وسیله مهارتهای تازه‌ای را که یاد گرفته‌اند تمرین کنند. از طرف دیگر، اگر شما اسباب‌بازی را خیلی دوست داشته باشید، احتمالاً این ذوق و شوق شما، روی نوزادتان تاثیر خواهد گذاشت.
هر کودک، خواسته‌های خاص خود را دارد که شما باید هنگام خرید اسباب‌بازی، آن را در نظر بگیرید. این خواسته‌ها هم به مراحل رشد بستگی دارند و هم برای هر کودک، خاص و تک هستند. برخی کودکان دوست دارند در سکوت به اشیا رنگی نگاه کنند، در حالیکه بقیه اسباب بازی‌هایی را دوست دارند که سروصدای زیادی تولید می‌کند. اگر جعبه‌ای را برای کودک یک ساله خود خریدید و او علاقه‌ای نشان نداد، ناامید نشوید. بسیار اتفاق می‌افتد که بعد از مدتی، او ناگهان این اسباب‌بازی را «کشف» و شروع به بازی با آن می‌کند. شاید هم خواسته کودک شما چیز دیگری باشد، شما باید خواسته‌های کودکتان را هنگام انتخاب اسباب‌بازی در نظر بگیرید، همچنین باید او را تشویق کنید که یک سری اسباب‌بازی‌هایی را که احتمالاً به او برای کشف علاقه بیشتر کمک خواهد کرد، امتحان کند.