با این روش به کودک می آموزید اشیا را به کمک پاهای خود اندازه گیری کند.
  • از کودک بخواهید پابرهنه روی یک تکه مقوا یا کاغذ بایستد.
  • با مداد شکل پاهایش را بکشید و به او کمک کنید که آن را ببرد.
  • از کودک بخواهید با استفاده از شکل پاهایش اشیای معمولی مانند میز را اندازه‌گیری کند، سطح میز چند قدم است؟
  • از شکل پاها استفاده کنید تا فاصله‌ی طولانی‌تر مانند عرض یک اتاق و یک باغ را اندازه‌گیری کنید.
  • کودک کوچک‌تر از این بازی خوشش می‌آید. او دوست دارد از شکل پاهایش استفاده کند و آن‌ها را پشت سر هم بگذارد تا بتواند اندازه‌گیری کند. شمامی‌توانید قدم‌های او را شماره‌گذاری کنید و به او در شمارش کمک کنید.


منبع: کتاب 150 بازی و فعالیت عددی برای تقویت ذهن برای پیش‌دبستانی‌ها | جین کمپ، کلیر والترز | انتشارات بافرزندان