درحالی‌که پنج حس نوزاد مادرزادی هستند، گسترش تحرک وی او را در جستجوی محرک، محدود می‌کند. والدین و پرستاران کودکان باید «تحرک» را برای رشد حواس در مسیری سالم، فراهم سازند. هنگامی‌که نوزاد بیدار و کاملاً آرام است، در واقع مشتاقانه به دنبال یک محرک می‌گردد. برای این که فعالیت‌ها و اسباب‌بازی‌های محرکی که با سطح بلوغ نوزاد هماهنگی دارند را در اختیار وی بگذاریم، این بهترین زمان است.
در طی ماه اول، سر نوزاد رو به طرفین است. برای تحریک بینایی او، اسباب‌بازی‌ها و اشیاء را در سمتی که رو به آن است قرار دهید.
برای تحریک شنوایی نوزاد، اغلب برایش آواز بخوانید و با او حرف بزنید. برای آرام کردن کودک، موسیقی یا نواهای ملایمی با صدای زنگ‌دار پخش‌کنید. سعی کنید از پخش صداهای ناگهانی و بسیار بلند که نوزادان تازه متولد شده را ناراحت می‌کند بپرهیزید.
سرتاسر بدن نوزاد نسبت به «لمس» حساس است. در آغوش گرفتن و نوازش آرام او دارای اهمیت بسیار زیادی است. این کار همچنین حس عشق و محبت را به او منتقل می‌کند.
از ساعت غذا دادن به نوزاد، برای تحریک حواس او استفاده کنید، و تعامل آن‌ها را تقویت کنید. هنگامی‌که نوزاد را در آغوش می‌گیرید تا به او غذا دهید، درواقع حس لامسه او را تحریک می‌کنید. او یاد می‌گیرد که بوی مادر یا پرستارش را تشخیص دهد و البته هنگام خوردن حس چشایی وی نیز در حال گسترش و تقویت است. اگر با کودک صحبت کنبد، به تقویت حس شنوایی او کمک می‌کنید، و البته اگر او به شما نگاه کند، حس بینایی‌اش پرورش می‌یابد.
هنگامی که نوزاد خواب است، نیازی به پچ پچ کردن نیست. نوزادان شنوایی انتخابی دارند. این قابلیتی مادرزادی است که بتوانند با آن جلوی شنیدن صداهای ناخواسته را بگیرند. این حس در هنگام بیداری آن‌ها نیز فعال است.

منبع: سایت دانشگاه بریتیش کلمبیا
تهیه و ترجمه: بافرزندان