آموزش اعداد با استفاده از داستان می‌تواند آن‌ها را برای کودک معنادارتر کند.
  • داستان را این‌طور آغاز کنید: «یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ‌کس نبود. روزی روزگاری پرنده‌ی زیبایی به تنهایی در لانه‌اش زندگی می‌کرد.»
  • یک روز صبح پرنده‌ی قصه‌ی ما به لانه‌اش نگاهی انداخت وخیلی تعجب کرد از این‌که دید یک تخم خیلی کوچولو در لانه‌اش است.» یک انگشت خود را بالا نگه دارید تا مفهوم یک را به کودک نشان دهید و یا یک آشیانه بکشید که در آن یک تخم قرار دارد.

ضربه زدن به توپ تا مدتی طولانی نوزادان را سرگرم و شیفته‌ی خود می‌کند. دلیل آن نیز چرخش توپ و دیدن برگشت توپ به سمت آن‌هاست.
روش کار بــرای این کار، هم می‌توانید کشــی نــرم را به توپی ســبک و پارچه‌ای بدوزید و هــم می‌توانیــد توپــی را درون پارچه‌ای توری بگذارید و تور را به کشــی نرم ببندید. اگر از توپ‌های تنیس هم استفاده می‌کنید، می‌توانید سوراخی ریز در آن ایجاد کنید و سر نخ گره زده شده‌ای را درون آن فرو کنید. سپس سرِ کش را به دستگیره‌ی کشویی گره بزنید تا توپ در حال آویخته و کمی بالاتر از سر نوزاد قرار گیرد. در این حالت، نوزاد می‌تواند توپ را مانند یویو بکشد و رها کند

نوزاد به ریتم خوابی که از بدو تولد به او یاد داده شده، عادت می‌کند و همان را در پیش می‌گیرد. خواب شب در این دوره‌ی سنی طولانی‌تر از خواب روز است و خواب‌های منقطع و کوتاه مدت از بین می‌رود و جای خود را به خواب‌های عمیق و طولانی‌تر می‌دهد. نیاز نوزاد به خواب در این دوره‌ی سنی کمتر از دوره‌ی قبلی است، ولی خواب صبح و بعدازظهر همچنان برای کودک در حال رشد واجب و ضروری است.
رعایت زمان خواب نوزاد: بدن انســان متناسب با ســاعت بیولوژیکی خود  عمل می‌کند. زمان خواب شب و روز اولین موردی است

ابتدای تولد، غذای نوزاد فقط شیر است؛ چه شیر مادر چه شیر خشک. ولی به مرور زمان باید به عنوان غذای کمکی و تکمیل کننده‌ی شیر، به کودک مقادیر کمی غذا داد. تغذیه‌ی کمکی و تکمیلی را بهتر است با سبزی یا میوه شروع کنید. برای همراهی با کودک در این اکتشافات غذایی باید از ترفندها و ظرافت‌هایی خاص استفاده کرد.
یک هویج خام برای لحظه‌ی انتظار از ســن شــش تــا هفت ماهگی نوزاد بــا مصرف انواع پوره‌ها شــروع به چشــیدن و کشــف مزه‌هــا و طعم‌هــای متفــاوت می‌کند، ولی ســعی کنید عــلاوه بر دادن انــواع پوره‌هــا او را بــا مزه، طعــم و بافت انــواع میوه‌ها و ســبزیجات به صورت خام نیز آشنا کنید.

سیستم‌های حرکتی که در راه رفتن، دویدن و حرکت کردن دخیل است، از همان بدو تولد قابل استفاده است. برای استفاده هرچه سریع‌تر از سیستم‌های حرکتی، به سیستم‌های عضلانی قوی نیاز است. ولی از آنجایی که سیستم‌های عضلانی نوزاد در بدو تولد هنوز به طور کامل شکل نگرفته، سیستم‌های حرکتی نیز قابل استفاده نیست. انجام سلسله حرکات ژیمناستیکی خاص می‌تواند به شکل‌گیری سریع‌تر سیستم عضلانی و در نهایت استفاده‌ی زودتر از سیستم حرکتی نوزاد کمک کند.

منوی سایت